Πολιτική Ποιότητας

Θεμελιώδης αρχή και Πολιτική της Εταιρείας “ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ GROUP” είναι η παροχή στους πελάτες της υπηρεσιών σταθερής ποιότητας, όπως αυτή διασφαλίζεται με την εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2015.

H “ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ GROUP” ανιχνεύοντας τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των δυνητικών πελατών της καινοτομεί σχεδιάζοντας υπηρεσίες πρωτοπόρες για την Ελληνική αγορά. Προσεγγίζει τον κάθε πελάτη και την κάθε συνεργασία, ανεξαρτήτως μεγέθους, με αφοσίωση και πάθος, στοχεύοντας στη μεγιστοποίηση της ποιότητας, με σκοπό να ικανοποιεί πλήρως τις ανάγκες των πελατών της.

Το ΟΡΑΜΑ μας είναι η εταιρεία να είναι συνώνυμη της υψηλής ποιότητας και καινοτομίας Υπηρεσιών αποτελώντας την πρώτη επιλογή του πελάτη.
Οι δραστηριότητες της “ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ GROUP” οι οποίες περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής (σκοπό) του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας είναι:


ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΈΣ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΈΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΈΣ – ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ - ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΈΣ & REAL ESTATE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ


Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ της “ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ GROUP” συνίσταται στην εξασφάλιση, οργάνωση και συνεχή βελτιστοποίηση των διαδικασιών και των υπηρεσιών της, έτσι ώστε να παρέχει εξατομικευμένες και αποτελεσματικές λύσεις για τους πελάτες της, μέσω:

 • της εξασφάλισης των πλέον σύγχρονων και τεχνολογικά άρτιων υποστηρικτικών υπηρεσιών.
 • της χρήσης της τεχνολογίας.
 • της συνεχούς και διαρκούς αναβάθμισης της τεχνογνωσίας του προσωπικού μας και των συνεργατών μας και της ποιότητας του εξοπλισμού μας.
 • της άριστης επικοινωνίας με τον πελάτη έτσι ώστε να αναπροσαρμόζονται οι τρόποι και οι υπηρεσίες που προσφέρουμε ανάλογα με τις αλλαγές των αναγκών τους.
 • της εμπιστευτικότητας και ασφάλειας των δεδομένων που διαχειρίζεται.
 • της δέσμευσης για παροχή όλων των αναγκαίων πόρων για την τήρηση και διαρκή βελτίωση του Συστήματος Ποιότητας κατά ISO 9001:2015.

Ακολουθώντας τη στρατηγική μας δεσμευόμαστε στην επίτευξη των ακόλουθων ΣΤΟΧΩΝ:

 • την διαρκή αύξηση του βαθμού ικανοποίησης των απαιτήσεων των πελατών μας.
 • την πλήρη τήρηση των απαιτήσεων από τη Νομοθεσία και τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς.
 • τη βελτίωση της παραγωγικότητας.
 • τη συνεχή και εξειδικευμένη εκπαίδευση των εργαζομένων.
 • τη διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Συστήματος Ποιότητας.

Για την Διοίκηση

Καλαμπάκας Ιωάννης

Image

102A Charilaou Trikoupi
14563 Kifisia, Athens, Greece
Tel +30211 700014
Fax +30 210 8085092
email: info@kalampakasgroup.gr

Services

Search for real estate
Real estate appraisal
Real estate promotion
Renovation offers
Business space management
Real estate rentals
Loans for real estate purchase

Newsletter subscription

COM_SPPAGEBUILDER_ADDON_OPTIN_PLATFORM_ACYMAILING_NOT_INSTALLED

Follow us